Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Σχετικά με εμάς

Περιφερειακό Πρακτορείο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV), Βουλγαρία

Το Περιφερειακό Πρακτορείο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (RAPIV), ιδρυθέν το 2002, είναι ένας μη-κυβερνητικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που διεξάγει τις δραστηριότητές του για κοινό όφελος, για την αναζωογόνηση της περιφερειακής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO), Ελλάδα

Η Ερευνητική Ομάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας είναι ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο για την προώθηση της έρευνας και την προμήθεια επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Το URENIO είναι μέρος του Τομέα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συνεταιρισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κωστάντζας (PIMM Constanta)

Ιδρυθείς στις 26 Απριλίου 2004, ο Συνεταιρισμός SME της Κωνστάντζας είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-πολιτικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, μία περιφερειακή δομή του Εθνικού Συμβουλίου Ρουμανικών Ιδιωτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ο μόνος αντιπροσωπευτικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο για SME. 

Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Μολδαβία

Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (αρχικά ODIMM) δημιουργήθηκε για να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη του τομέα των SME στην Μολδαβία και να υλοποιήσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες. 

Πρακτορείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Σεβαστούπολης, Ουκρανία

Το Πρακτορείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Σεβαστούπολης (AEDS), που ιδρύθηκε το 1997 από το Δημοτικό Συμβούλιο της Σεβαστούπολης και την Δημοτική Αρχή Διαχείρισης της Σεβαστούπολης, είναι μία δημοτική επιχείρηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σεβαστούπολης. η οποία συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη του τοπικού-οικονομικού συμπλέγματος και των επιχειρήσεων της Σεβαστούπολης.

Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.