Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Πρακτορείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Σεβαστούπολης, Ουκρανία

Το Πρακτορείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Σεβαστούπολης (AEDS), που ιδρύθηκε το 1997 από το Δημοτικό Συμβούλιο της Σεβαστούπολης και την Δημοτική Αρχή Διαχείρισης της Σεβαστούπολης, είναι μία δημοτική επιχείρηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σεβαστούπολης. η οποία συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη του τοπικού-οικονομικού συμπλέγματος και των επιχειρήσεων της Σεβαστούπολης.

Κύριες Δραστηριότητες:

 • Επεξεργασία προγραμμάτων και έργων που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης, προσελκύοντας επενδύσεις;
 • Διαχείριση των Επενδυτικών Έργων;
 • Συνεισφορά στην εφαρμογή των καινοτομιών σε επιχειρήσεις;
 • Συνεργασία με βασικούς οργανισμού στην Ουκρανία και το εξωτερικό;
 • Οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, workshops και σεμιναρίων; 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομίας, management και ακινήτων;
 • Διεξαγωγή των προσφορών ακινήτων, αξιολόγηση υλικών και άυλων αγαθών.

Το Πρακτορείο έχει οργανώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 150 εκθέσεις, συνέδρια και στρογγυλές τράπεζες στην Σεβαστούπολη και το εξωτερικό. Η έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς:

 • Οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη και τουρισμός;
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελεσματική χρήση ενέργειας;
 • Προώθηση τοπικών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές;
 • Καινοτομίες στην επιστήμη, την μηχανική, την στέγαση και της δημόσιες παροχές.

Agency of Economic Development of Sevastopol is a part of a “one-stop shop” system in work with investors in Sevastopol. With this regards starting from 2011 International Sevastopol Investment Forum is organized by AEDS.

The concept of the forum is to create an annual international platform for dialogue between representatives of government and business will contribute improving of investment climate, economic development and competitiveness of the region. The main purpose of the forum is to present the opportunities of the Sevastopol region demonstrate the largest investment projects and discuss conditions and prospects for foreign companies in the city. The main sectors of discussions are:

 • Energetics;
 • Tourism. Recreation. Real estate;
 • Municipal solid waste: European Technologies in Ukraine;
 • Public-private partnership;
 • Transport, port, logistics and infrastructure projects.
Last updated: 01.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.