Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Μολδαβία

Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (αρχικά ODIMM) δημιουργήθηκε για να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη του τομέα των SME στην Μολδαβία και να υλοποιήσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες. 

Το ODIMM είναι ένας μη-κερδοσκοπικός μη-εμπορικός οργανισμός που λειτουργεί ως δημόσιο ίδρυμα και διέπεται από το δημόσιο δίκαιο, που δημιουργήθηκε με την Κυβερνητική Απόφαση νο.538 ημερομηνίας 17 Μαΐου 2007, εργαζόμενη σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομίας και άλλα κεντρικά και τοπικά δημόσια ιδρύματα, επιχειρηματικούς συνεταιρισμούς, επιχειρησιακούς φορείς και SME.

Όραμα του ODIMM: Η Δημοκρατία της Ρουμανίας πρέπει να είναι ένας ευνοϊκός τόπος για την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Αποστολή του ODIMM: Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας υποστηρίζοντας των τομέα των SME στην χώρα.

Στρατηγικός στόχος του ODIMM: Να προάγει την αποτελεσματική ανάπτυξη των SME, εξασφαλίζοντας την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τρέχουσες Δραστηριότητες του ODIMM:

  • Προσφορά πιστωτικών εγγυήσεων στις μικρές επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Πιστωτικής Εγγύησης;
  • Εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος για την Προσέκλυση Εμβασμάτων στην Οικονομία “PARE 1+1”;
  • Εφαρμογή του «Εθνικού Προγράμματος για την Νεανική Οικονομική Ενδυνάμωση» (PNAET);
  • Εφαρμογή του εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Αποτελεσματικού Management Επιχειρήσεων»;
  • Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Lead your way to the business”.
  • Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων στην Μολδαβία;
  • Εφαρμογή του EEN στην Μολδαβία.
Last updated: 01.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.