Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Odisseus Liguria Τεχνολογιές Καινοτομίας S.c.r.l., ΙΤΑΛΙΑ

Οι Τεχνολογίες Καινοτομίας Odisseus Liguria συστάθηκαν το 2005 από μία ομάδα SME υψηλής τεχνολογίας, μέλη του Συνεταιρισμού Βιομηχανιών της Γένοβας (Confindustria).

Έργα:

  • 2007: Συντονισμός της παρουσίασης λειτουργικών συστημάτων επίδειξης προϊόντων SME υψηλής τεχνολογίας;
  • 2009/2010: Δικτυακή Δομή για την υποστήριξη τοπικών SME υψηλής τεχνολογίας μέσω των SME της περιοχής της Λιγουρίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας;
  • 2009/2011: Κέντρο για την Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ των SME των περιοχών της Λιγουρίας και των Ουραλίων, Ρωσία.

Last updated: 01.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.