Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Συνεταιρισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κωστάντζας (PIMM Constanta)

Δομή και διαστάσεις του οργανισμού

Ιδρυθείς στις 26 Απριλίου 2004, ο Συνεταιρισμός SME της Κωνστάντζας είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-πολιτικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, μία περιφερειακή δομή του Εθνικού Συμβουλίου Ρουμανικών Ιδιωτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ο μόνος αντιπροσωπευτικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο για SME. 

  •  first SMEs associative structure in Constanta county;
  •  first NGO representative for SMEs in Dobrogea;
  •  first institutional platform in Dobrogea that generated local/regional/ national/international business networking events;
  •  first network business in Dobrogea which supported and developed social entrepreneurship.

Αποστολή

Προώθηση και προστασία των οικονομικών, παραγωγικών, εμπορικών, οικονομικών, νομικών και κάθε άλλης φύσεως συμφερόντων των μικρομεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Εξειδικευμένα Τμήματα 

Επιχειρηματικό Κέντρο IMM 

αναπτύσσει δημόσια-ιδιωτικά δίκτυα πλήρους υπηρεσίας πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας προς SME, προσβάσιμα και αποτελεσματικά

Ομάδα Συνηγορίας Κωστάντζας 

προωθεί και υπερασπίζει τα οικονομικά συμφέρονται, την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την οικονομία των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Κωστάντζα στις σχέσεις τους με τις αρχές / κεντρικά και τοπικά δημόσια ιδρύματα και σε σχέση με άλλα σώματα και οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού

Ακαδημία IMM 

προσφέρει συμβουλές, βοήθεια και εκπαίδευση για άτομα και οργανισμούς, παρέχει συμβουλευτικά προγράμματα και εξειδικευμένη βοήθεια

Έργα εν εξελίξει

«Γίνετε μάνατζερ της επιχείρησής σας!» - εθνικό επίπεδο – Τομεακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»:

«Ευρωπαϊκές Δεξιότητες για αυξανόμενη δυναμικότητα και ανταγωνιστικότητα των εταιριών στον κατασκευαστικό τομέα μέσω καινοτόμων μεθόδων της συνεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης - εθνικό επίπεδο – Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

SME’s Association of Constanta

186 Mamaia blvd, Constanta, 900540, Romania

Phone/fax: +40-241-55-43-88

Last updated: 01.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.